BOR

Přihlášení:

Přihlásit

Partneři:

Táborová kronika 2023:

3.7.2023

Milí rodiče,

v sobotu jsme všichni v pořádku dorazili do starověkého Řecka právě ve chvíli, kdy se bohové na Olympu přeli o to, kdo z nich by dokázal nechat postavit lepší jemu zasvěcené město. Ráno jsme objevili, že si nás bohové rozdělili do čtyř skupin a vyvolili si nás jako stavitele jejich polis. Ty budeme stavět ve jménu Poseidona, Apollóna, Árese a Artemis. Neděli jsme tedy strávili tím, že jsme jim dokazovali své stavitelské schopnosti. Následně jsme dumali nad tím, kde na naše města seženeme potřebný materiál. Poohlédli jsme se po okolí a objevili Prométhea, který se nacházel ve značných nesnázích. Nejdříve jsme mu pomohli vrátit lidem oheň, a poté, co ho za to Zeus potrestal přikováním na skálu, se nám ho povedlo osvobodit. Stvořitel všech lidí se nám odvděčil darováním tolik potřebných surovin. 

Cítíme, že Prometheus a Orfeus nebyli jediní antičtí hrdinové, které jsme během našeho pobytu v Řecku potkali. 

Prozatím ahoj!

Vaši antičtí stavitelé 

5.7.2023

Milí rodiče,

V úterý jsme během putování za stavebním materiálem narazili na nejlepšího pěvce všech dob - Orefea a jeho ženu Euridiku. Ta však bohužel zemřela. Rozhodli jsme se pomoct Orfeovi vydat se do podsvětí s cílem přemluvit Háda, aby pěvci jeho ženu vrátili mezi živé. Rozdělili jsme se do tří skupin a cesta se nám hledala mnohem snáze. Nejmladší z nás cestou zavítali na statek s mnoha zvířátky, bludištěm a hřištěm. Střední kategorie po cestě navštívila hrad Litice nad Orlicí a nejstarší si dokonce prohlédli hrady dva - kromě Litic i nedaleký Potštejn. Večer jsme se všichni setkali u vstupu do podsvětí, kde se nám podařilo přesvědčit pána říše mrtvých, aby Euridiku pěvci vrátil. I ten se nám, obdobně jako Prométheus, odvděčil surovinami, které použijeme ke stavbě měst. 

Brzy se opět ozveme se zprávami z našich cest. 

Prozatím ahoj!

Vaši antičtí stavitelé 

6.7.2023

Milí rodiče, 

opět se vám ozýváme se zprávami z našich dobrodružství. Ve středu jsme pomáhali dvěma stavitelům - Daidalovi a Ikarovi - se stavbou chrámu pro krále Mínoa. Našimi úkoly bylo pomoci se stavbou po teoretické, ale i praktické stránce. Král Mínos nás ale podvedl a odmítl nám za stavbu zaplatit a opustit Krétu. Stavitelé se tedy rozhodli opustit ostrov pomocí křídel. My jsme jim pomohli s jejich výrobou a zúčastnili jsme se také lekcí v mapách a navigaci, základech zdravovědy a dalších. Nakonec se jim podařilo ostrov úspěšně opustit, za což jsme od nich dostali další odměnu na stavbu našich měst. O den později jsme zase objevili zoufalého Thesea. Jeho otec mu pod balvan ukryl meč a boty, nicméně kámen byl příliš těžký a sám jej nedokázal odvalit. Povedlo se mu to až s naší pomocí, a tak nás pozval na svou cestu do Athén. Zde jsme se s Theseem rozhodli zbavit město strašlivé daně. Zdejší král totiž musel každý rok posílat 18 lidí na Krétu jako potravu pro hrozivého Minotaura. Společnými silami se nám podařilo napůl člověka a napůl býka přemoci a Theseus se nám za pomoc v boji odvděčil dalšími surovinami, které využijeme ke stavbě polis pro naše bohy. 

Naše města se nám za posledních pár dní krásně rozrostla. Děkujeme za vaší přízeň a brzy se zase ozveme. 

Pro zatím ahoj!

Vaši antičtí stavitelé

8.7.2023

Milí rodiče,

posíláme zprávy z našich dalších cest. V pátek jsme byli svědky scény, při které Hádes poslal na město Krakena, aby ho zničil. Nelíbilo se mu totiž, že král s královnou srovnávali krásu jejich dcery Andromedy s bohyní krásy a lásky Afroditou. Naštěstí se našel hrdina Perseus, který se nabídl, že Krakena zabije, a my se k němu připojili. Dopoledne jsme byli rozděleni na dvě skupiny, kdy každá musela vyluštit část věštby, která nám poradila, jak nestvůru zabít. Díky tajence jsme zjistili, že nejdřív musíme Medúse useknout hlavu. Byl to ale velmi náročný úkol, neboť každý, kdo jí pohlédl do očí, zkameněl. Nejdřív jsme museli najít cestu mezi hady, kteří se jí plazili z hlavy. Nakonec se nám podařilo Medúsu porazit a večer jsme pomocí jejích očí zabili i Krakena, a tím zachránili celé město. Den nato jsme se jako praví řečtí hrdinové zúčastnili olympijských her. Starší z nás soutěžili ve fotbale a ringu, mladší zase měřili své síly ve vybíjené a přehazované. Ani při těchto aktivitách nezapomínáme stavět naše města, která se nám již krásně rozrůstají.

Brzy se opět ozveme. 

Vaši řečtí hrdinové

9.7.2023

Milí rodiče,

opět se vám ozýváme z našich dobrodružství. V neděli nás probudily zvuky oslavy, kterou pořádal bůh vína a veselí Dionýsos. Za krátko však veselí utichlo, neboť se mu ztratil jeho oblíbený satyr a bůh odmítl v oslavě pokračovat, dokud se nenajde. Připojili jsme se tedy ke králi Midasovi, který se nabídl, že zatoulaného satyra nalezne. V lese jsme se jej snažili objevit mezi mnoha dalšími stvořeními, což se nám nakonec povedlo a oslava tedy mohla pokračovat. Bůh Midasovi nabídl, ze mu za odměnu splní jakékoliv přání a neuvážlivý král si vyžádal, ať se vše, čeho se dotkne, promění ve zlato. Brzy si však uvědomil svou chybu, protože v zářivý kov se proměnilo také cokoliv, co chtěl sníst či vypít. Během odpoledne jsme se uvolili pomoct mu dostat se k magické řece, která ho měla prokletí zbavit. To se nám nakonec podařilo a ještě jsme si z ní odnesli zlaté kameny. Další dva dny jsme se opět museli rozdělit na starší a mladší. První skupina se vydala na dvoudenní putování s cílem nalézt opravdové rodiče hrdiny Oidipa. Mladší z nás zase pomáhali plnit Heraklovi poslední úkoly, které plnil pro zlého krále. Během dvou dnů se nám podařilo získat zlaté rohy bájného muflona, o den později jsme zase doputovali pro jablka Hesperidek. Všichni hrdinové nám za naši pomoc věnovali tolik potřebné suroviny pro stavbu měst. Náš čas na jejich stavbu již pomalu vypršel. Do konce tábora však pořád zbývá pár dní a nás ještě nějaká dobrodružství čekají. 

Brzy se Vám ozveme. 

Vaši stavitelé

Kontakty

Email:
Vedoucí BORu:
Eliška Náprstková
720 434 320
naprstkovae@gmail.com
Číslo účtu:
1024347345/5500
IČ:
45248966

Klubovna

121.PS BOR
Jižní IV. / 10
Praha 4
141 00
mapa

Tábor

LT 121. PS BOR
Líšnice - Račovice
okres Ústí nad Orlicí
561 84