BOR

Přihlášení:

Přihlásit

Partneři:

Táborová kronika 2015:

5.7.2015

Milí suchozemští červi,

   
   poté, co jsme vás opustili, jsme se nalodili do kocábky a odpluli směr Divoká Orlice. Úspěšně jsme zakotvili v přístavu Letohrad a pěším přesunem jsme se vydali k naší pirátské základně, přičemž jsme po cestě byli přijati do pirátské bandy s hodností suchozemských krys. Tím začal náš boj o vyšší pozice. Ubytovali jsme se do kajut, seznámili se s pirátským prostředím a okusili vody Orlice. Večer jsme zapálili uvítací ohěň, pěli pirátské písně a šli spát.

   Ráno nás probudil řinkot lodních zvonů, následovala tvrdá rozcvička, aby naše těla byla připravena na náročný den. Při ní si kapitáni vytipovali své koně a pak si nás vydražili do svých posádek. Následoval perný den plný bojů. Všichni jsme přežili, jsme unaveni, jdeme spát, abychom byli připraveni na další nová dobrodružství.


7.7.2015

Milí pirátští rodičové,


   včerejšek byl velice sladký. Dostali jsme se na cukrovinkový ostrov! Chopili jsme se příležitosti a propašovali jsme si cukr. Naneštěstí jsme se později ztratili v mlze a museli se navigovat pomocí zvukových signálů. Využili jsme i jiných výhod cukrovinkového ostrova a večer jsme zdokonalili své pirátské dovednosti. 

   Dneska jsme takové štěstí neměli. Kvůli mlze jsme se ocitli na ostrově lidožroutů. Nejprve si nás přehazovali jako kus masa a my jsme museli plnit jejich úkoly a poté jsme jim pomáhali s lovem velryb, jinak by snědli nás. Nakonec se nám podařilo je přelstít, čímž jsme. kromě nás, zachránili i spousty jiných lodí. Sluníčko a aktivity nás vyčerpávají natolik, že do svých kajut zapadáme dříve než slunce za obzor. 

9.7.2015

Milí suchozemští červi,

   opět se ozýváme z naší pirátské výpravy! Za uplynulý čas se toho hodně událo. Ve středu jsme si zkusili jaké to je strávil den mimo tábor. 

   Ve čtvrtek nám počasí tolik nepřálo, ale my jsme si hry užili naplno i tak. Nejdříve jsme si balili zavazadla na další pirátské výpravy. Poté jsme dešifrovali kód nesmrtelnosti, pomáhali v pirátské kuchyni. Odpoledne jsme nesoutěžili za naši posádku, ale každý sám za sebe. U toho proběhla pirátská očista.

Napíšeme zase, vaši piráti.

11.7.2015

Milí suchozemští červi,

   v pátek se starší z nás vydali na průzkum okolí k Zemské bráně, zatím co mladší nasávali do plic mořský vzduch v solné jeskyni v Žamberku.

    V sobotu jsme procvičovali naši fyzickou zdatnost ve sportovních kláních mezi týmy. Do klání se zapojila i naše pirátská šlechta se svým hvězdným obsazením. Například Seber Krὄm, Parkin Son a Ex Trὄm. Jednalo se o klání jako přehazovaná, vystřelovaná (vybíjená), fotbal a ringo. Večer jsme byli tak unavení, že jsme brzy ulehli do kajut.

Očekávejte od nás další vzkazy v lahvi.

Vaši piráti

13.7.2015

Milí suchozemští červi,

   nedělní dopoledně jsme zasvětili lovu velryb, neboť se neplavíme jen po vodách karibských moří, jako to dělají naši kolegové ze západu.

   Po návratu z lovu nás čekalo velké focení. Posedali jsme si do skupinek a počkali si na vyblejsknutí od pirátského fotografa.

   K večeru se naše pirátská flotila rozdělila na dvě skupiny. Ti, co už trochu povyrostli a zároveň se cítili na opuštění naší obávané kocábky na více než 24 hodin, se odebrali do svých kajut a sbalili si své saky paky na zítřejší dvoudenní průzkum okolí. Zbytek šel spát.

Brzy se opět ozveme.

15.7.2015

Milí suchozemští červi,

   po hlučném ranním odchodu našich nejstarších bylo na naší palubě slyšet jen šplouchání okolních vln. Po vydatné snídani jsme i my sbalili a vyrazili směr Letohrad. V muzeu řemesel jsme si prohlédli spoustu zajímavých věcí. Na zpáteční cestě nás stihl slejvák my zmokli. Naštěstí v táboře měl náš admirál zatopeno a my jsme rychle uschli.

   Dnes jsme my mladší měli běhací den, během kterého jsme se zlepšili ve všech směrech. Starší putovali a na večer se vrátili v poklidu zpátky se spoustou skvělých zážitků.

   Brzy se zase ozveme. Vaši piráti.

Kontakty

Email:
Vedoucí BORu:
Magdaléna Jakešová
739 845 008
magdalena.jakesova@gmail.com
Číslo účtu:
1024347345/5500
IČ:
45248966

Klubovna

121.PS BOR
Jižní IV. / 10
Praha 4
141 00
mapa

Tábor

LT 121. PS BOR
Líšnice - Račovice
okres Ústí nad Orlicí
561 84